• הבחירה שלך:
    BOWFLEX 41
    24 BOWFLEX
    סטנד BOWFLEX
    BOWFLEX 5.1S
    BOWFLEX PR1000